Strukturált Strukturálatlanság
Zen-Fóthista példázatok

A szerzô elôbeszéde

A Valódi, Kreatív Programozó(R) bensôdben rejtôzik: elméd valamely sötét kamrájában alussza születésed óta tartó mély álmát. A Mester Tan(R)-a a kulcs, mely a kamra ajtaját nyitja. Az Ajtó(R)-hoz vezetô Ösvény(R)-t azonban magadnak kell kitaposnod, ahogy a Bennünk Szunnyadó(R) felébresztésének feladata is rád vár. A Mester szavai hordozzák a Tan(R) szellemét, de végzetesen tévedsz, ha azt hiszed, hogy azokat meglovagolva az Ajtó(R)-hoz juthatsz. A szavak a külsô mulandóság terérôl érkeznek - keletkeznek és elmúlnak. A Megvilágosodás(R)-t a Mester elôadásaiban keresni annyi, mint csizmán keresztül vakarózni, vagy óvszerrel szeretkezni. Az Ösvény(R)-t végigjárni annyi, mint egyre élesebben látni a mulandó szavak mögötti Lényeg(R)-et. Mindig szemed elôtt tartva, az lassanként átjárja minden pórusodat, míg végül úgy érzed, te magad vagy a Lényeg(R). Ekkor az Ajtó(R) elôtt állsz, készen arra, hogy belépj rajta és felébresztve a Valódi, Kreatív Programozó(R)-t a világosság állapotába kerülj. Az itt következô példázatgyûjtemény a Mester néhány esetét beszéli el. Ezeket olvasva és átérezve a késôbbiekben könnyedén ellenállhatunk a környezetünkben tevékenykedô különféle egyének káros handabandázásának (Rizsa(R)), amely csak arra jó, hogy figyelmünket a Lényeg(R)-rôl elterelje. Annak bizonyságául, hogy a humor sem áll távol rendünk szellemétôl, bevezetésképpen álljon itt egy K.I. szerzetestôl származó vicc:

Sétál az úton a Mester.
Odaér az elsô fához, és a botjával megüti.
Sétál tovább.
Odaér a második fához, és a botjával megüti.
Sétál tovább.
Odaér a harmadik fához, és a botjával megüti.1. rész Az Ösvény(R)

1.1. Az objektumorientált programozás 1.2. A Valódi, Kreatív Programozó 1.3. A Lényeg 1.4. Az Ösvény elsô szakasza 1.5. A Tananyag 1.6. A Mestert gúnyoló szerzetes 1.7. A Tudatlan Bölcs 1.8. A vizsga 1.9. Az alvó szerzetes 1.10. A Specifikáció 1.11. A Típus 1.12. Modula-2

2. részAz Ajtó(R) elôtt 2.1. A Bennünk Szunnyadó felébredése 2.2. A Bölcs vizsgázó 2.3. A gondosan megírt típus 2.4. A figyelmetlen vizsgázó 2.5. A nem Megvilágosult Programozó 2.6. Az unió 2.7. A Ki-nem-nyilvánított Tan 2.8. A képzelôdô szerzetes 2.9. A gyakorlatvezetô kiválasztása

3. rész A Mester 3.1. Az iskola 3.2. A Megvilágosodás 3.3. A matematikatudás

M.Z., K.I. szerzetesek