Tudomány: Hogyan fogjunk a sivatagban oroszlánt?

 1. A geometriai megoldás
  Állítsunk hengerszerû ketrecet a sivatagba!
  1. eset: Az oroszlán a ketrecben van. A megoldás triviális!
  2. eset: Az oroszlán a ketrecen kívül van. Álljunk a ketrecbe, es invertáljuk a falait! Így magunk a ketrecen kívülre kerülünk es eredményképpen az oroszlán a ketrecbe.
  Figyelem! Az utóbbi esetben feltétlenül ügyeljünk arra, hogy ne álljunk a ketrec közepén, mert különben eltûnünk a végtelenben.
 2. A vetítéses módszer
  Az általánosság korlátait figyelmen kívül hagyva tegyük fel, hogy a sivatag sík. A síkot egy, a ketrecen átmenô egyenesbe vetítjük, majd ez egyenest egy, a ketrecben levô pontba. Így az oroszlán bekerül a ketrecbe.
 3. A topológiai módszer
  Topológiailag az oroszlánt tóruszként is felfoghatjuk. Transzformáljuk a sivatagot a négydimenziós térbe. Lehetôség nyílik a sivatag olyan deformálására, melynél a visszatranszformáláskor az oroszlán összecsomózódik a háromdimenziós térben. Ilyenkor magatehetetlen.
 4. A valószínûségelméleti módszer
  Ehhez a módszerhez szükséges egy Laplace-kerék, néhány kocka és egy Gauss-harang. A Laplace-kerékkel a sivatagon át furikázva kockákat dobálunk az oroszlán után. Amikor már rohan felénk, a dühtôl zihálva, borítsuk rá a Gauss-harangot. Ez alatt 1 valószínûséggel fogságban van.
 5. Newton-féle módszer
  A ketrec és az oroszlán a gravitáció miatt vonzzák egymást. A súrlódást elhanyagoljuk. íly módon az oroszlán elôbb-utóbb a ketrecben fog csücsülni.
 6. A Heisenberg-módszer
  A mozgó oroszlán helye és sebessége egyszerre nem határozható meg. A sivatagban mozgó oroszlán tehát nem foglalhat el fizikailag értelmes helyet, ezért vadászata szóba sem jöhet. Következésképpen az oroszlánvadászat csak a nyugvó oroszlánokra korlátozódhat. A nyugvó, mozdulatlan oroszlán befogását az olvasóra bízzuk.
 7. A Schrôdinger-módszer
  Annak a valószínûsége, hogy az oroszlán a ketrecben van, nagyobb, mint nulla. Üljünk le a ketrec elé, és várjunk.
 8. Az Einstein- vagy relativisztikus módszer
  Repüljünk közel fénysebességgel a sivatag felett. A relativisztikus hosszkontrakció miatt az oroszlán papírvékonyságú lesz. Vegyük fel, tekerjük össze, és húzzunk rá egy befôttes gumit.
 9. A kisérleti fizikus módszer
  Vegyünk egy olyan féligáteresztô membránt, amely csak az oroszlánokat nem ereszti át. Szitáljuk át vele a sivatagot.


  forras: *MiNSTREL*