Gólyatábori színdarab '97

Az itt található sok badarság az 1997-ben megrendezett gólyatábor színdarabjának a forgatókönyve. Nem minden szerepel benne abból, ami az elõadáson volt, mivel még néhány perccel a színdarab elõtt is módosítottunk rajta, másrészt az elõadás alatt elkövetett bakikat senki sem jegyezte fel...(sajnos). A darab keretrendszere egy esti TV mûsor.

Az alkotók és a köszönetnyilvánítások listája a végén van.


Mûsornyitás

[Bemondó]
Köszöntjük kedves nézõinket A mai mûsorban elsõként 19:15-kor népmesét láthatnak. Utána fél nyolckor a Híradót sugározzuk. 20 órakor közvetítést adunk a Körtvélyespuszai Ifjúsági táborból, ahol a Rómeó és Júlia címû színdarabot adják elõ. 22:00-kor mûveltségi vetélkedõnk, a Mindent vagy Semmit jelentkezik. Most kedvcsinálónak nézzük meg egy részletet ebbõl.

[Két részeg betántorog, düledeznek. Beszélgetnek, isznak. A téma a mindent vagy semmitre terelõdik.]
[Elsõ részeg] Ugye Te is szereted ezt a mûsort?
[Második részeg] Hát persze!
[Elsõ részeg] Akkor most felteszem a forduló végén szokásos kérdést: "Hol járunk?????"

Mai mûsorunk zárásaként az Álljunk meg egy szóra jelentkezik, 22:30-kor. Mielõtt azonban belekezdenénk mai mûsorunkba nézzünk meg egy mûsorelõzetest egyik holnapi mûsorunkból, a VészAktákból.

[Orvosi mûtõ, beteg fekszik az asztalon. Körülötte ápolók, nõvérek, orvosok (sokan). Nagyon dolgoznak.]
[Orvos] Szikét.
Szakét.
[Orvos] Alkoholt. [Megissza]
Tampont.[Tamponál]
[Nõvér] Doktor Úr! A vérnyomás esik! Az olajnyomás is!
[Közben mindenféle tárgyakat hajigálna hátra, amit a paciensbõl vettek ki (kés, kanál, sörösüveg...)]
[Nõvér] Doktor Úr! Óriási baj van! A diszkrimináns nulla!!
[Orvos] Akkor már csak egy megoldás lehetséges...


[Felirat, beköszöntõként elmondva]
Kedves nézõink! Most következõ mûsorainkat a hallássérültek feliratozva a képújság 666. oldalán, vakok és gyengénlátók pedig a 777. oldalon Braille-írással olvashatják.


Népmese

[Narrátor] A függvény
Volt egyszer, hol nem volt, élt egy tõzsgyökeres magyar ember, Zweistein Bonifác. Volt neki három lánya - khm, elnézést, fia - kiknek elébe egy szép napon a következõ kihívást állította:
[Apa] Lányaim!
[Fiúk, egyszerre] Fiúk. A fiaid vagyunk.
[Apa] Az most mindegy. Úgy döntöttem, Reátok hagyom egyetlen kincsemet, a számítógépemet. De sajnos csak egy van belõle, így egy versenyben kell eldöntenetek, melyõtök érdemes rá. [A fiúk elkezdenek bunyózni.] Állj, állj! Nem így! [A fiúk abbahagyják.] No. Szóval van nekem egy f:N->R függvényem. Aki meg tudja mondani, melyik az a legkisebb n, amire ennek a függvénynek az értéke pozitív, azé lesz a számítógépem! Annyit segítek, hogy a Legnagyobb Boszorkányok ezt a feladatot úgy nevezik, hogy lineáris keresés elsõ változat, vagy röviden linker 1.
[Narrátor] A legidõsebb fiú szólt elõször.
[Fiú 1.] [Elõrelép] Anyám!
[Apa] [Erõteljesen] Apád vagyok!
[Fiú 1.] Tényleg. Én megpróbálom a Budapesti Mûszaki Egyetemen megkeresni a megoldást!
[Narrátor] Így is lett. A fiú tanult éveken át matekot és fizikát, készült a felvételire. Meg is lett az eredmény: felvették mûszaki informatikus gólyának. Aztán amikor eljött a gólyatábor szegény fiú mit sem sejtve elment oda, egy jó buli reményében. De amikor bemelegítésképpen a harmadik kört békaügette a Velencei tó körül, úgy megutálta az egészet, hogy feladta. Ekkor jött a második fiú.
[Fiú 2.] Anyám! [Az apa nagyon morcos képet vág.] Bocs. Én megpróbálom a közgázon!
[Narrátor] Azzal beadta kérelmét a oda. Fel is vették, mert a fiú jól értette a történelem rendszertelen fordulatait. Mikor sikeresen elvégezte az egyetemet rájött, hogy ezzel a munkával annyi pénzt kereshet, hogy nem is kell már neki az apja öröksége. Emígyen döntve hosszú, sûrû bajuszt növesztett, majd addig dolgozott keményen, mígnem egyszer csak a király pénzügyminiszterévé léptette elõ. Ilyen pozícióban nagyon gonosz dolgokat hajtott végre a nép kárára, mígnem egyszer egy diáktüntetés alkalmával a feldühödött tanulók meglincselték. Ekkor jött el az ideje a harmadik fiúnak.
[Fiú 3.] A…pám. Én biza megpróbálom az ELTE prog-matot!
[Narrátor] A fiú keményen tanulta a matematika rejtelmeit, aminek meg is lett a gyümölcse, felvették az Egyetemre. Bár a tapasztalt öregek szerint sokkal jobban járt volna, ha nem matekból szóbelizik, nem is kellett volna annyit güriznie, de errõl Õ nem tudott. Egy szó mint száz, felvették, és el is kezdte tanulmányait. De sajnos nem volt szerencséje, mert pont olyan évben került elsõ évfolyamba, amikor is egy naaagyon szigorú analízis-elõadót kapott. (A nagytudású jósok szerint ez az elõadó legközelebb az Úr 1997. évében kezdõ prog-matosokat sújtja majd.) Amikor az elsõ féléves vizsgáját harmadszorra sem sikerült letennie, otthagyta az egész egyetemet. Nagy Ángélus országba költözött, ahol a bébiszitter foglalkozást kezdte ûzni. E tapasztalatait felhasználva egy új pelenkacsaládot talált ki, amivel milliomossá lett, és soha többé nem tért vissza Apjához.
Szegény apa így a számítógépével együtt öregedett meg, míg meg nem halt.


Reklám

[Reklámember 1.] Vegyen Ön is Zweistein-pelenkát! A világ vezetõ pelenkája! Forradalmi újítás: boy és girl változatban is kapható, hogy kényelmesebben viselhessék gyermekei.

[Reklámember 1.] Papír. Ami elérhetõ. [Közben széttép egy Analízis jegyzetet.]


Híradó

[Bemondó] Jó napot kívánok. A nap hírei:
  • Budapesten, egy diáktüntetésen a tandíj bevezetése miatt feldühödött tömeg meglincselte a pénzügyminisztert, Zweistein Bélát. A rendõrség szóvivõje szerint a hatósági beavatkozás hatására a menekülni próbáló diákokat is sikerült rávenni, hogy segítsenek a többieknek.
  • Ételmérgezésrõl érkezett hír egy egyetemi gólyatáborból, Körtvélyespusztáról. Munkatársunk a Köjál kiküldött szakértõnõje, Szalmon Ella véleményét kérdezte. [Ella:] Alaptalan a híresztelés.
[Bemondó] Most pedig körkapcsolásos tudósítást adunk az ELTE prog-mat elõadásairól.
Logika
[Elõadónõ] Most pedig nézzünk egy példát az automatikus tételbizonyításra. A predikátumaink:
  1. A fû zöld.
  2. Az ég kék.
  3. A majom alszik [egy hallgató horkant.]
  4. Ági nedves.
Tehát az automatikus tételbizonyítás útján milyen következtetést vonhatunk le, milyen színûek a fogaim?
[Hallgatóság:] [Mindenféle beszólások, sárga, szürke, zöld…]
Lineáris algebra
[Elõadó] Definíció: Egy perszimetrikusan particionált nem szinguláris hipermátrix bal alsó, jobb felsõ illetve bal felsõ inverz blokkjának szorzata megegyezik az adott hipermátrix bal alsó blokkjára vonatkozó Shur-komplementummal.
Analízis
[Elõadó] Állítás: Minden konvergens hatványsor összegfüggvényének a hatványsora.
Programozás géptermi gyakorlat
[Négyen ülnek, gépelnek. Az elsô három sorban, "finoman" káromkodik (a kakas csípje meg, stb.). A negyedik mondja: bazdmeg!
A többiek egyszerre: "EGY!"
Ugyanez mégegyszer: "KETTÔ!".
A harmadiknál: a negyedik ember mondja: "Ba... bag! Bag van a programomban...]

[Közben az egyik embernek hagyományos gépe van: néha csilingel egyet, ekkor a hallgató hagyományos írógépes soremelést végez.]
Programozási környezet
[Elõadó]
  • A mai szuperszámítógépek már olyan gyorsak, hogy még a végtelen ciklus is lefut rajtuk.
  • Tehát, ha felrajzolunk egy, az origóra illeszkedõ négyzetet, akkor annak négy sarkának koordinátái: (1,1), (-1, -1), öööö, ez itt... öööö... (-1,1), vagymi... szóval ez HF.
[Bemondó] Sporthíreink következnek:
Az atlétikai EB-rõl kapott információink szerint a nõi 100 méteres síkfutásban elsõ helyezett lett a cseh Illa Berek, férfi 100 méteres síkfutásban pedig a szlovák Nádak Erek.


Reklám

[Reklámember 1.] Vegyen Ön is Zweistein-pelenkát! A világ vezetõ pelenkája! Nem kell többé boy és girl változatot vásárolnia, mert itt az uniszex változat! Ezek után az egyik gyermeke által kinõtt pelenkát már a másik gyermekére is ráadhatja!
[Közben Peli csendben iszik egy sörösüvegbõl, a reklámember végigmutat rajta] Nedvszívó képessége most hatalmas! És sehol sem szivárog!

[Reklámember 3.] A hagyományos napszemüvegekkel szemben az új UV-védõ napszemüveggel a viszgán nem lehet megbukni. Nézzünk erre egy bizonyítékot!
[Hagyományos napszemüveggel a fickó bemegy, de kirúgják, annak ellenére, hogy tud. Az UV-védõs napszemüveggel felszerelt tanuló nem tud semmit, de átengedik.]


Rómeó és Júlia

/Függöny elé kilép a mesélő/
Mesélő
Két nagy család élt Veronában
a Montague s az ősi Capulet
gyűlölettel harcoltak hiába
s polgárvér szennyezett polgárkezet.
Két szerelmes e két ellencsaládból
rossz csillagok lángján fakadott
s a szülők, végül, hogy gyermekük elvész,
elföldelik az ősi haragot.
/Függöny szét./

Első felvonás

/Capulet cseléd bal elöl be./
Capulet cseléd
Milyen csendes este van ma
Montague-t még nem is láttam,   /Montague cseléd jobb hátul be./
De íme, mégis, ott botorkál
Valahol a félhomályban.
Montague-cseléd
Velem akarsz verekedni?
Azt hiszem, te meghülyültél
én már régen éltem akkor
amikor te egyesültél!
/Mercutio középen be./
Mercutio
Széjjel mind, ti sátán, embertelen fajzat
ha nem vigyáztok, mindjárt véres lesz a színpad,
milyen aljas, rémes szexuális átkok
hagyják el a felemás, repedezett szátok!
Capulet cseléd
Borzasztó, mily szörnyű ember,
olyan zilált, mint a kender.
Mercutio
Ne locsogj, mert itt a kardom,
benned hagyom, s nem lesz pardon!
/Capulet bal elöl be./
Capulet
Állj, ti békerontó, zendülő cselédek,
embervértől szennyes fajzatok
az ôrültek mind karddal bajra mennek,
s hányan halnak meg miattatok?
Ki mégegyszer lázadni merészelne
s felszítja az ôsi haragot,
az életével fog fizetni érte,
s Veronából végleg kitiltatott!
/Mercutio és a szolgák középen ki. Paris lovag bal elöl be./
Capulet
Kislányomat elveheted,
mondom tehát ifjú Paris,
bombajó nô, elhiheted,
menjél hozzá, indulj márisz!
Paris
Bízom abban, hogy Júlia
Nem egy szakadt sarki kokott,
könnyû megismerni ôket,
lába köze mindnek kopott.
/Mindketten jobbra el, Mercutio, Romeo balról be./
Mercutio
Házibuli lesz ma Capuletéknél
egy vagon szendvicset rendeltek a péknél.
Jó sokan lehetnek, émelyítô szaggal,
tele van az utca parkoló lovakkal.
Romeo
Rózával vége van, kiadta az utam,
alig hiszem, hogy jól érezném magam!
S táncolni sem tudok erre az új SCATHS-ra,
lebôgnék elôttük, kifeküdnék taccsra.
Mercutio
Idefigyelj, ecsém én rögvest elhúzok,
Te meg majd szaladgálsz, mint valami túzok!
Romeo
Mi lesz ha rájönnek, hogy Montague-k vagyunk,
levágják a fejünk, kiszopják a ... az agyunk!
Mercutio
Csak nem telt meg belül a nadrágod?
Romeo
De, tele van a tököm az egésszel!
/Álarcot húznak. Júlia, tánckar be. Táncbetét, a végére letisztul a kép: Romeo és Júlia vonaglanak jobboldalt, a többiek baloldalt. Tybalt bal elöl be./
Tybalt
Romeo az ottan? Besurrant a szemét!
Odamegyek hozzá, s kinyomom a szemét!
Hova tettem éles, hatlövetû kardom,
Azt hiszem mostan nem lesz neki pardon!
Levágon a fülét, elhúzom a táncát,
Kisimítom pofájának minden apró ráncát!
/Tybalt balra ki, Mercutio kilép a tömegbôl. Tömeg lassan balra ki, csak Dajka é Júlia marad baloldalt./
Mercutio
Gyerünk gyorsan, felismertek,
Húzzuk el a csíkot haza,
ha nem sietünk, meg is vernek,
hál'isten az ôrség laza.
/Dajka kimegy jobbra Romeohoz./
Romeo
Mondja, ki az ô anyja?
Dajka
Az anyja? Capuletné.
Romeo
Azannya!
Csak állok itt, mint a medve,
a választól megmere-medve!
Olyan, mint egy rémes álom,
Hová tehettem a sálom?
/Romeo és Mercutio jobbra ki./
Julia
Dadus!
/Dajka vissza balra Juliához./
Dajka
Mondjad Julcsi, miért hívtál?
Romeóval nagyot szívtál?
Julia
Romeóóóó? Csak nem Montague-t szerettem meg?
Mi lesz ebbôl?
Úgy érzem, máris vérzek
egy kis tôr által ejtett sebbôl!
/Julia középen kiszédeleg. Mesélô balról be./
Dajka (Dada-blues illetve rap)
Ugyan, mondta a dada!
Ne félj, míg engem látsz!
Ne félj, míg engem látsz!
Igaz, megvénült a dada,
de még forog, forog idebent az agya,
forog idebent az agya.
Mindent elintéz a dada!
Ott áll Romeo, s a ... DADA!!
/Dajka és mesélô balra ki./

Második felvonás

/Erkély baloldalt bent, Romeo jobbról beoson, mint egy vérbeli soson./
Romeo
Csitt! Mi fény nyilall át az ablakon!
Ez itt a napkelet, s Julia napja!
Kelj fel szép Nap, öld meg már a Holdat...
/Julia kilép az erkélyre/
Julia
Ki a fene mászkál ott, lenn a sötét éjben,
S kavarog szerteszét, mint homok a szélben?
Romeo
Romeo vagyok!... de már totál kivagyok!
Julia
Romeoooo? Átmásztál a hatalmas kôfalon?
S hogy értél földet? Fejen, vagy faron?
Romeo
Vártam, hogy a k&oricr;falak leomlanak...
... de aztán kénytelen voltam átmászni...!
Julia
Mondd Romeo, miért is vagy te Romeo?
Miért nem inkább Tivadar?
Romeo
Szerelmem könnyû szárnyán szálltam által,
kôgát sosem riasztja a szerelmet!
Julia
Befejeznéd végre az ódon szöveged?
Ha nem tetszik menj, fogjad a föveged!
Romeo
Nem voltam én hozzád durva,
mégis elküldesz te a ...?
Julia
Ne aggódj Romeo, holnap érted küldök,
Kifolyt a vizem, most megyek megfürdök!
/Julia le, Lôrinc barát jobbról be./
Lôrinc
Romeo, mi baj van, búslakodol, látszik,
Róza, a szerelmed más kukival játszik?
Romeo
Dizsi volt tegnap a Capulet házban,
s lelkemben azóta hatalmas nagy frász van,
Felcsíptem egy csajt, Juliát, de olyat,
Megnyalnád utána mind a tíz ujjadat!
Lôrinc   /Felcsillanó szemekkel, kezeit összedörzsölve/
Na és?
Romeo
Julia nekem nagyon rossz amulett,
hiszen apja nem más, mint Capulet.
Lôrinc
Mik történnek itt a mai estében,
Megyek, kifundálok valamit fent a sekrestyében!
/Lôrinc jobbra el, Mercutio balról be./
Mercutio
Zdrasztvujtye, maji daragíje druzjá!
Romeo
Jézus!... Mondd, Mercutio, nem hallasz lépteket a fejedben?
Mercutio
Nu nyicsevo, nyicsevo...!
Romeo
Akkor már teljesen elment az eszed!
Mercutio
Jól van no, ez egy új keleti nyelv!
Romeo
Honnan tudod?
Mercutio
Hogy keleti?
Romeo
Igen!
Mercutio
Hát a Keleti pályaudvarnál már mindenki csak így beszél...
Aztán mondjad, mi volt tegnap, hogy telt az este,
kis Juliád csókolózni nem volt nagyon rest-e?
Romeo
Messze volt, fent az erkélyen,
nem éreztem az ajkát,
inkább szólt, hogy máma reggel
elküldi a dajkát.
/Mercutio balra ki, Dajka jobbról be. Romeo a közönségnek háttal pisilést imitál, dajka alulról felfelé végignézi./
Dajka
Örülok, hogy látom, Romeo!... az arcod,
ezek után indul nagyon nehéz harcod!
Romeo
Ott lesz majd Julia este az oltáron?
Véle megesküdni oltárian vágyom!
Dajka
Lôrinc barát cellája szerzetesi kúria,
siessél, ott vár rád Julia!
/Dajka jobbra, Romeo balra el. Julia, Lôrinc barát középrôl be./
Julia
És hogy megy a bolt, atyám?
Lôrinc
Adóznak a hívek, adóznak.
Bár a sekrestyés tegnap kért fizetésemelést,
a harangozó meg azt mondta, felmond,
ha nem veszek új kötelet a toronyba.
Julia
Kötelet?
Lôrinc
Azt! Kedden már a harmadik öngyilkos alatt szakadt le...
Atzán nem gyôzi az ember visszakötözni...
Julia
Az öngyilkost?
Lôrinc
Nem, a kötelet...
/Romeo balról be./
Romeo
Kész vagyok, azt hiszem, mehetünk atyám,
Felhúztam mára a legjobbik gatyám!
Lôrinc
Akkor irány fenn az oltár,
kezemben van már a zsoltár,
Julia, ha igent szóltál,
felejtsd el, hogy leány voltál!
/Mindhárman jobbra ki./

Harmadik felvonás

/Rikkancs balról, Julia jobbról be./
Rikkancs
Hírlap! Szörnyû gyilkosságsorozat Körtvélyespusztán! Tybalt meggyilkolta Mercutiot! Romeo Tybaltot! Hírlap, itt a hírlap!
Julia
Szörnyû dolog, görcsöm síró
mint mondott az öreg bíró?
Rikkancs
Romeodat kitiltották Veronából!
/Rikkancs jobbra el, Romeo balról be./
Julia
Hova visz az utad Romi,
Velence, vagy netán Romi?
Romeo
Most elmegyek, de mindig vágyom Mantovában utánad!
S ha ránézel majd Parisra, fogjon el az utálat!
Julia
Van valami jó lovad?
Romeo
Van. Angol telivér. Jó úton a hatvanat is elviszi!
Julia
S mennyit eszik százon?
Romeo
Három és fél - négy vödör zabot.
Julia
Extrák?
Romeo
Foncsorozott szemellenzô, párnás nyereg, automata kantár, s a környezetét csak minden húsz kilométer után szennyezi.
/Romeo, Julia jobbra el, Capulet és Paris balról be./
Capulet
Meghalt a bátyánk, a jó Tybalt,
Nélküle itt minden kihalt.
Amíg nincs vége a gyásznak,
Nem lehet itt helye násznak.
Paris
Olyan maga, mint egy tulok,
Bizony isten fölindulok!
Nekem ígéri a lányát,
Aztán bezárja a bányát?
Mondhatta volna elôbb is,
akad még nôm, nem egy, több is.
Capulet
Egye fene, nem bánom hát,
Megdumálom hát a papot.
Áldásomat adom rátok,
Úgysem láttunk ilyen napot.
/Mindketten középen ki./

Negyedik felvonás

/Julia balról, Lôrinc barát jobbról be. Julia odaszalad a baráthoz./
Julia
Segíts kérlek atyám, igen nagy a kavar,
találjál ki valami okosat most hamar!
Parissal kell este házasságra lépnem,
kettô férfi együtt nem lehet a férjem!
Lôrinc
Ki-kihagy az agyam, várj egy pillanatot,
mindig ilyen problémákkal zaklatják a papot.
Julia
Most légy okos, domonkos!
Lôrinc
Nem domonkos, ferences!... Találtam valamit. Itt ez az altató, ezt vedd be. A hatása pont olyan, mintha meghalnál. Három-négy köbcentit igyál le belôle.
Julia
Mi ez?... Aszongya UNIFOSZ-50... Atyám, jó lesz ez a bájital?
Lôrinc
Arra mérget vehetsz.
/Lôrinc jobbra el, Julia iszik az üvegbôl, meghal. Dajka balról be Juliához./
Dajka
Julia, ébresztô, vár a vôlegény! Julia! Jesszus Mária, ez nem mozdul! Na, amint látom, még egy halott! Úgy döglenek ebben a házban, mint a legyek!
/Capulet cseléd balról be, Dajkával együtt középen kiviszik Juliát. Romeo és Montague-cseléd balról be./
Romeo
Na és otthon mi van?
Montague-cseléd
Baj.
Romeo
Jaj!
... mégis mi, mondd!
Rám szakad ezernyi gond.
Montague-cseléd
Este még lefeküdt, elfújta a lámpát,
s reggelre szegény feldobta a talpát.
Romeo
Kirôl beszélsz, öreg? Csak nem az én nejem?
Ez nem is lehet igaz, megfájdul a fejem!
Montague-cseléd
Uram, lehet ez nagyon nagy gazság,
de amit én mondok, hidd el, igazság!
Romeo
Van nálad kalapács és egy erôs vésô?
Gyeünk a kriptába, talán még nem késô!
/Mindketten jobbra ki./

Ötödik felvonás

/Kripta. Paris jobbról be./
Paris
Borzasztó hely Juliámnak ez a szörnyû hideg terem,
Olyan, mint a kisszobámban az üveges szekreterem.
/Romeo balról be./
Romeo
Rémséges hát, ide került Juliám, kis feleségem,
Ki mindenem vagy, éltetom, italom és eleségem.
Paris
Mit hallok! A feleséged? Mik derülnek ki itt máris!
Írni kéne, de még így is kifogyna a kalamáris.
Romeo
Na kukkolj ide, gyerek! Választhatsz a két öklöm közül, melyiket akarod?
Paris
Miért, melyik micsoda?
Romeo
Ez a jobb, ... ez meg a bal...
Paris
Most már késô, ne tétovázz,
az én kardom bronz és nikkel,
roppant hegyes, ha meglátod
azon nyomban kakilni kell!
Romeo
Na-na, olyan kevés vagy te hozzám, mint vöröshangyában a proletár öntudat.
/Vívnak. Romeo leszúrja Parist, aki elôvesz egy a zsebébôl egy kulcsot és feléje nyújtja/
Romeo
Most meg mit csinálsz?
Paris
Beadom a kulcsot...
/Paris meghal./
Romeo /közönség felé, ha az röhög/
Mi ez a derültség? Kriptában vagyunk!!... /visszazökken a szerepébe/
Ott fekszik hát szegény aranyos Julia,
kinek vétett vajon, hogy ki kellett múlnia?
Megitta mérgét, s nem hagyott egy kortyot,
lenyelte mind, s nézd most hogyan hortyog.
Ezt a kevés arzént, amit kézbe vettem,
tegnapelôtt, szerdán Mantovában vettem.
Megiszom és kész.
/Mesélô balról be./
Mesélô
Állj, állj, állj!!!...
Nem iszol te meg semmit, teremtsünk itt rendet,
véghezviszünk mostan egy nagy happy-endet!
Romeo
De hogyan?
Mesélô
Lefekszel oda mellé, s úgy csinálsz, mintha meghaltál volna...
Romeo
Á... ez nincs a szövegkönyvemben!
Mesélô
Azt hiszem jobb lesz ezt énreám bízni,
szórakozni akarsz, vagy jobb szeretnél sírni?
/Mesélô balra ki, Romeo Julia mellé fekszik, Lôrinc gyertyával jobbról be./
Lôrinc /meglátván a halottakat/
Atyám, ki odafent a mennyekben lakozol,
mit csinélsz, hogy ezt itt elnézed, napozol?
/Capulet, dajka középen be./
Caulet
Mi van itten, mi ez a csôdület?
Annyi itt a halott, hogy az már ôrület.
Dajka /odarogy Julia mellé/
Jajjajajaj, jaj, jajajjjajajaj...
Capulet
Nyughass, dajka, mit ordítasz, mint a szamár?
Annyi zaj van itt a házban, sok lesz ma már.
Paris /halottaiból/
Mi történik itten, szüntelen zaarnak,
csak nem megint a Montague s a Capulet kavarnak?
Lôrinc /magába roskadva/
Az én bûnöm! Juliával egy kis mérget megitattam,
és a méreg hatásával mostanáig elaltattam.
Megérkezett Romeo, s látván, hogy Julia halott,
megitta a saját mérgét, s ez pár perc alatt hatott.
Ahogy ébredt Julia, és visszatért belé az élet,
meglátta Romeoját, s az én tervem semmivé lett.
Mesélô
De hadd folytassam Lôrinc barát, a befejezés nem jól vagyon,
nem haltak meg, hanem élnek, nem is kicsit, hanem nagyon!
/Tapsol/ Halló! Romeo! Julia! Ébresztô!
/Felkelnek, ölelkeznek, a többiek is bejönnek/
Mesélô
Itt van a happy end, örülök is joggal,
megúsztam az egészet két kiesett foggal,
a kriptát meg körülvették egy jó vastag fallal,
zárjuk most mûsorunk valami jó dallal.
Mindenki együtt
Két nagy család élt Veronában,
a Montague és az ôsi Capulet,
gyûlölettel harcoltak hiába,
s polgárvér szennyezett polgárkezet.
Két szerelmes e két ellencsaládból,
rossz csillagok lángján fakadott,
de közbelépett a szövegíró,
s így történt, hogy mindenki életben maradott.

Mindent vagy semmit

Alapszituáció: 3 ember áll, elõttük a gombokat 3 ülõ ember reprezentálja, fejlenyomásra pittyegnek.
Az egyik ember minden feltett kérdésre a leggyorsabban nyomja meg a gombját, az pityeg, a fickó mindíg az "ökoszisztéma" választ adja, ami persze nem jó. Ezután a másik kettõ közül az egyik jól válaszol, felváltva. De buták, mert mindíg a másiknak jó témakört kérik.

Kérdések és válaszok:
NoKérdésVálasz
1.Mi az a garmonbózia?Fájdalom és szomorúság (ld. Twin Peaks - Tûz, jöjj velem!)
2.Hogyan nevet a csiga?Bemutatandó: majd megmutatom.
3.Mi Malajzia fõvárosa?Kuala Lumpur
4.Hogyan néz ki egy bolond, aki pilótának képzeli magát?Bemutatandó: majd megmutatom.
5.Mi a szösz?Nincs válasz, timeout.
6.Hogyan néz ki egy bolond, aki helikopternek képzeli magát?Bemutatandó: majd megmutatom.
7.Mi a manó?Nincs válasz, timeout.
8.Mi az idegen eredetû szó a "környezetbiológiai rendszer"-re?Ökoszisztéma, of koz’ :-)

A 3. kérdésnél a 2. ember nem nyomja meg gombját, de az megszólal. A fickó nem tudja, de a gomb megsúgja a választ.
A 4. kérdés után forduló vége, V.I. felajánlja a nyereményt: Mártát. Elfogadva.
A 8. kérdésnél az elsõ játékos nyomogatja a gombját mint az õrült, de nem mûködik, végül rángatózások közepedte a gombok kiviszik, játék vége.

[Megjegyzés: itt az elôadáson sokkal több minden volt, megbeszélt és improvizált részletek is (fônyeremény; Dr. Agy, Dr. Nagy és Dr. Pici; "inkább Mártát választom..." stb. Ezek nem maradtak fenn.]


Reklám

[Reklámember 4.]Egy gólyalány legyen okos!
[Reklámember 5.]Egy gólyalány legyen csinos!
[Reklámember 4.]Egy gólyalány legyen okos!
[Reklámember 5.]Egy gólyalány legyen csinos!
[Reklámemberek együtt] [Egyre erõteljesebben] Okos! Csinos! Okos! Csinos! [Összenéznek, majd harmonikusan:] Egy gólyalány legyen okos és csinos.
[Reklámember 6.][Bölcselkedõn] Sokat akar a szarka, de nem bírjaaa.

[Reklámember 1.] Itt az új "Popper" WC-papír!!! Most síkosított és mikrobarázdált változatban is!
[Reklámember 7.] Zum riziken und lebenwerkungen lesen zie die packungsbeilarge und fragen zie ihren artzt oder aphotreker.


Álljunk meg egy szóra!

[Vágó István] [Leülnek.] Tanár Úr! Szerintem ez alkalommal mutassuk be az igazi élet!
[Grécsi Tanár Úr] Jó. Legyen mai témánk az újmagyar nyelv. Vessünk egy pillantás az új szappanopera!

[Fiú] Képzeld apu, mit láttam a múltkor!
[Apa] Mit?
[Fiú] Véletlenül benyitottam Barbara szoba, s õ ott ült benn Egon... vagy az Egon ült rá Barbara? Hol így, hol úgy. Azt hiszem láttam az Egont makaróni...
[Lány] De apa, nem is igaz!
[Anya] Hagyjátok abba! Most már úgysem kell sokáig várni a vacsora. [Mutat a székre, ahva le akar ülni] Hát ez kinek a paróka?
[Apa] Máté.
[Anya] Ki az a Máté?
[Apa] Tudod, õ is a bányában dolgozik, mindig ott áll a terminál.
[leülnek]
[Fiú] Mondd apu, mit csináltok a bányában?
[Apa] Hát lemegyünk a katakomba és felhozunk egy kis bauxit.
[Fiú] Hol van a késem?
[Anya] [mutat a kanál melletti késre] Ott van a kanál.
[Lány] És ez kinek a villa?
[a fiú nyúl keresztül az asztalon]
[Anya] Mit akarsz?
[Fiú] Nyúlok tányér.
[Anya kimegy és behozza az ételt]
[Anya] Tessék, itt a vegetál.
[Rémült csend, mindenki mered egymásra]
[Anya] Mi az, mindenki pánik?
[Apa] Na jó, kimegyek kenyér.
[Fiú] Ez az én paradicsom. De vajon az kinek a paprika? Kérek még sajt!
[Anya] Lányom, mik ezek?
[Lány] Cherry Coke. Nem kértek Sprite?
[Fiú] Nézzétek, ezen a poháron rajta hagytam az ujjlenyomat!
[Vége a vacsorának, átmennek a nappaliba]
[Anya] Barbara, még nem is meséltél a kirándulásról.
[Fiú] Hol voltál?
[Lány] Hát Mostanában...a Balkán.
[Fiú] Min mentetek?
[Lány] Mentünk a beton.
[Fiú] Min?
[Lány] Hát furgon. Aztán meg álltunk a peron és vártuk a vonat. Hallgattuk, hogyan mallik a pitty, aztán késõbb pang is.
[Apa] Endre, mi volt ma az iskolában?
[Fiú] Képzeljétek, az elõadó már nem csak integrál, de analíz is...
[Anya] Endre, kapcsold be a rádiót és keresd eg a Kossuth!
[apa elõvesz egy cigit, rágyújt]
[Anya] Hé apjuk, tudod hogy nem szeretem a füst. Kinyitom az ablakot. [anya sikít és mutat kifelé]
[Apa] Mit látsz?
[Anya] Kísértet!
[Apa] Jé, tényleg. No, menjünk ki azért a kísért! Csak elõbb bemegyek a szoba és felveszem a mellvért.
[Vágó István] [Félõrülten] Elééééééééééééég!
Készítõk és köszönetnyilvánítások

A színdarabért felelõs és az alapok kidolgozója Kistel volt, kivéve a Rómeó és Júlia betétet, amit a Bolyaisok írtak már (nagyon) régen, az 'Álljunk meg egy szóra' jelenetet, ami szinte teljesen Robin munkája (Dzso után szabadon), illetve a 'Mindent vagy semmit'-et, ami egy régebbi gólyatáboros darab ötlete alapján született.
Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki részt vett az elõadásban, valamint a mérhetetlenül (de azért megszámlálhatóan) sok ötletért az összes patrónusnak, és másoknak.By Kistel, published by the ELTE prog-mat HP