Kiegészítések az Internet hazai kezdeteiről szóló írásban:


1990 elejétől UUCP felett bekapcsolódtunk az Internet levelezésbe. A Sztaki és a Bécsi Műegyetem (tuvie) X.25 felett szomszédos UUCP node-ok lettek és így jöttek/mentek Magyarország és a világ közt az elektronikus levelek. Az UUCP feletti levelezés nem csak a Sztaki dolgozóinak, hanem levelezési átjáró révén az ELLA levelezőrendszer felhasználóinak, az egész IIF közösségnek rendelkezésére állt. Lehet tehát mondani, hogy levelezés útján a magyar akadémiai közösség 1990 óta van az Interneten. Az ELLA átjáró mellett telefon és X.25 feletti UUCP útján is bekapcsolódott néhány intézmény a nemzetközi elektronikus levelezésbe.

A .hu nameszerver 1990 őszén kezdett üzemelni, eleinte Amszterdamban. Lehetővé tette, hogy az UUCP-n érkező leveleket (MX rekordok segitségével), RFC822 (ki@hol) cimzéssel is célbataláljanak (Például Bakonyi Péter címe azóta h25bak@ella.hu)

IP kapcsolat 1991 novemberében létesült. Ekkor már működött bérelt vonali kapcsolat a Linzi Egyetem és a Sztaki közt, ami az EARN/Bitnet hálózat számára létesült. A bérelt vonal két végére Sztaki fejlesztésű X.25 kapcsolók (hbox) kerültek, melyek X.25 felett multiplexálták a Bitnet (BSC) forgalmat és aszinkron (slip) IP kapcsolatot. A Sztakiban a hboxhoz egy PC-ből kialakított router csatlakozott. PC-s routerrel kapcsolódott néhány hónap múlva a BME és a KFKI is, ezen a vonalon át az Internetre.

A Sztakiban kialakított megoldásoknak mindig sajátjuk volt, hogy kezdettől fogva az egész IIF szolgálatára jöttek létre. Az RMKI vonala nem volt hozzáférhető még az egész KFKI számára sem (ezért volt szükség a Sztaki-KFKI kapcsolatra), és amikor az ELTE-BKE vonala már működött Bécs felé, még sokáig ez is csak a BKE nevezetes IBM gépe (Ursus) felhasználóinak állt rendelkezésére. Az ELTE X.25 feletti SMTP segítségével a Sztakin át levelezett, az elte.hu egy MX rekord volt, ami a Sztaki hálózatába mutatott.

Mindezen munkák motorja Horváth Nándor volt, aki a 80-as években a Sztaki munkatársaként ösztöndíjjal hosszabb időt töltött Nyugateurópában. 1990 májusában ő volt a HUUG (Hungarian Unix Users Group) képviselője, amikor a HUUG Eunet tag lett. Az ő személyes érdeme többek közt, hogy szintén 1990-ben az amszterdami híres MCVAX számítógép, ami Nyugateurópában is úttörő hálózati szerepet játszott, kinőve ottani szerepéből ajándékként Magyarországra került. Ez a gép lett az első Magyarországi DNS szerver, ez szolgálta ki sokáig a .hu domaint a 192.84.225.1-es IP címről. Horváth Nándor volt ennek a gépnek, az UUCP node-nak, DNS szervernek és a fent említett IP vonalaknak a gazdája.

az anyagot Pásztor Miklóstól kaptam (pasztor@sztaki.hu)
1997. nyara