elôzô|| tartalom|| következô

Internet az egyetemeken


A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem adott helyet egy IBM 3090-es nagygépnek, mely az IBM Academic Initiative nevû program keretében lett az egyetemek rendelkezésére bocsátva. Ennek a programnak kezdettõl fogva tagja volt az ELTE, BME, BKE csoport. Késõbb csatlakozott a JATE is. Ezen keresztül valósult meg a bécsi vonal és azon keresztül a világhálózat elérése többek között az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére is. Késõbb csatlakozott a SOTE és a Mûszaki Egyetem is. A használat költségeit egy ideig az IBM fizette. A gyors terjedés a költségek megnövekedését eredményezte, ezért 1993-ban a finanszírozás megszûnt. A költségnövekedést az okozta, hogy a 9600 bps-os vonalat 64 Kbps-os sebességûre növelték. Az egyetemek fizetik pár hónapig a költségeket, de ez nem lehetett hosszú távú megoldás. Az állami költségvetés biztosítja azóta a szükséges összeget. A támogatás megszüntetését célzó rémhírek állandó rendszerességgel röppennek fel, majd az illetékes tárca képviselõi és vezetõi rendre megígérik, hogy minden tõlük telhetõt megtesznek a szükséges pénz elõteremtésére. Az ígéret szép szó...
Itt jön a képbe igazán az IIF, vagyis az Információs Infrastrukturális Fejlesztés nevû szervezet. A költségvetés a honi fejlesztésekre szánt pénzösszege felett az IIF rendelkezik, és õk azok, akik a pénz további szétosztásáért felelõsek.
Aki szeretne megismerkedni az IIF munkásságával, annak minden kommentár nélkül ajánlom az általuk készített anyagok közül a következõt:
http://www.iif.hu/dokumentumok/niifp9606/niifm.html
Az egyetemi gyûrû, amit szoktak FDDI gyûrûnek is nevezni, jól megtervezett topológiával rendelkezik, és ennek köszönhetõen egy nagyon megbízhatóan mûködõ kommunikáció valósítható meg rajta. Itthon 1993-ban helyeztek üzembe egy olyan 2 Mbps-os vonalat, amely képes volt a 64 Kbps-os bontásokra, így az addigi vonal helyett egy sokkal gyorsabb vonalat használhatott az egyetemi gyûrû is a külföld felé. Csuka Gábor elmondása szerint az egyetemi gyûrût már 1990-ben elkezdték tervezni. 1992-ben már egy 100 Mbps-os FDDI vonal mûködött, melynek két külföldi kapcsolata is volt. Erre szokták azt mondani, hogy: azok a régi szép idõk...
Akit az egyetemi hálózat felépítése részletesebben is érdekel, az nézze meg ezt a szöveges és képi információt is tartalmazó forrást:
http://www.elte.hu/eltenet/index.html

elôzô|| tartalom|| következô