elôzô|| tartalom|| következô

Egy kis háttérinfó


Mindenképpen szeretném kiemelni, hogy itt-ott elõfordulnak bírálatok és bizonyos feltételezések. Ezekrõl nem kívántak nyilatkozni azok, akiknek a nevét olvasni lehet a sorok között. Voltak olyan segítõim is, akik elláttak bizonyos információkkal, de nem kívánták nevüket adni hozzá. Mivel meggyõzõdésem szerint ezek az emberek szavahihetõek, ezért minden felelõsséget vállalok az olyan részletekért, melyekkel esetleg nem értenek egyet bizonyos csoportok vagy érdekszférák.
Ez a kiadvány mindenképpen azt a célt szolgálja, hogy népszerûsítse az Internet hálózatot, és azon belül is a WorldWideWeb-et. A népszerûsítõ kiadványokban nem szabad a problémák és a nehézségek említését túlzásba vinni, de annyit mindenképpen meg kell említeni, amennyi egy leendô felhasználót is beleértve mindannyiunkra hatással van vagy hatással lehet a jövôben. Egy ilyen esemény történt 1996 elsõ felében a honi Internet történetében.
Az egyes országok rendelkeznek úgynevezett domain-el, azaz egy tartománnyal, ami felett rendelkeznek. Magyarország esetében ez a .hu domain. Ezen belül tovább osztható a tartomány, így az elte.hu az Eötvös Loránd egyetem tartománya, melyen belül elhelyezhetnek gépeket. Példának okáért a Ludens nevû gép is ebben a tartományban van, így a teljes azonosítója: ludens.elte.hu.
A magyar tartomány felett a SZTAKI (Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet) ôrködött. Egy ember tartotta kézben az újabb és újabb gépek bejegyzését, azaz hozzá kellett fordulni azoknak, akik a .hu tartományba szerettek volna egy gépet beállítani. Nagyon röviden ennyit a technikai háttérrôl.
Az idén nyáron egy új szervezet (C3 központ) jelentkezett azzal az igénnyel, hogy szeretnének bekerülni a .hu tartományba, és ehhez igényeltek is egy általuk megjelölt címet. Ezt a kérelmet Kiss Gábor a bejegyzések akkori felelôse (a kezdetektôl 1995 szeptemberéig Horváth Nándor robotolt a .hu felett) elvi alapokon elutasította azzal az indokkal, hogy a szervezetnek van egy úgymond anyaszervezete (a Soros alapítvány), és azoknak már van egy olyan tartományuk, mely alá beférhetne az új szervezet is. Ôk függetlenségükre hivatkozva ígéretet tettek arra, hogy a bejegyzéshez szükséges hivatalos iratokat a bejegyzés után bemutatják. A hivatalos megnyitóig nem lévén sok idô fontos volt a gyors cselekvés. Kiss Gábor felajánlotta egy egységes koncepció kidolgozását, mely a késôbbiekre nézve is hasznos mindenki által elfogadott szabály lett volna. Voltak a vitában pozitív hozzászólások is, de nagyon sokszor lehetett tapasztalni azt, hogy az önös érdekek fontosabbak voltak egy közös megegyezés kialakításánál. Június végén egy többhetes vita után, a szervezet hivatalos megnyitójáig sem sikerült a helyzetet mindkét fél számára megnyugtatóan megoldani. Majd egy váratlan pillanatban Kiss Gábor bejelentette lemondását. Mint késôbb kiderült, Inzelt Péter, az intézet fônöke telefonon utasította a cég kéréseinek teljesítésére, amit ô nem vállalt el, hanem inkább lemondott. Többen remélik, hogy ez az esemény nem fogja azt eredményezni, hogy egy ismert nagy cég, de egy ismeretlen kis cég sem lobbizza majd ki magának azt a jogot, hogy ô rendelkezzen a .hu tartomány felett. Rossz esetben a mai világban ez oda vezetne, hogy a bejegyzésekért igen nagy összegek cserélnének gazdát...
Csak arra szerettem volna rámutatni, hogy szabály nem született és azóta sincs (1996 október), ami a jövôben egyértelmû megoldást adna a hasonló viták eldöntésére, de bizonyos dolgok így is elintézhetôek, mint azt a fenti példa is mutatja. Nem befolyásolok senkit a magánvéleményemmel, csak azt sajnálom, hogy nem sikerült közös megegyezésre jutni. Két fél vitájában sokszor egy harmadik nyer, és félô, hogy a harmadik már nem szakember, és nem jószándékú, de ez jelen pillanatban még a jövô zenéje. Az biztos, hogy a kereskedelmi szféra terjedése miatt egyre több olyan helyzet fog elôállni, ami jogi úton vár majd megoldást. Azonnal adódik a kérdés, hogy mely jogi karokon oktatják Magyarországon úgy az Internet hálózatot, hogy a jövô jogászai reálisan tudjanak dönteni a majdani vitás helyzetekben?
Térjünk inkább vissza a hálózathoz, és nézzük meg, hogy miként alakultak a kutatói tábor mellett az egyetemi szféra lehetõségei a hálózat kiépítését és használatát illetõen!

elôzô|| tartalom|| következô