elôzô|| tartalom|| következô

1. kitérõ


Jöjjön egy kis kitérõ, hogy teljesebb legyen a kép. Az akkori idõket megszomorító tény Magyarország COCOM listás tagsága volt, minek következtében a tudományos szféra sem férhetett hozzá mindenhez, amit a nyugatiak használhattak. Természetesen nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy azért csak beszivárogtak az országba olyan eszközök, melyek segítségével a lemaradás ellen lehetett küzdeni...
Az akkori helyzet érdekessége, hogy a beteges titoktartás erõs jellemzõje volt a keleti tábornak, de a nyugatiak se bíztak meg vakon mindenkiben. A Moszkvában dolgozó szakembereknek csak a kijelölt teremben volt szabad tartózkodniuk, de az ottani KÖJÁL bezáratta az épületben levõ illemhelyet, és így kénytelenek voltak egy másik épületbe átjárni titkárnõi kísérettel. Útközben a szigorúan titkos szomszéd épület folyosóján, annak nyitott ajtóin betekintve közönséges mechanikai mûhelyeket lehetett látni...
Az Európai Unió (akkor még Európai Közösség) akkori tagállamai támogatásával késleltette az amerikai szabvánnyá vált IP, azaz Internet Protocol terjedését. Arra gondoltak, hogy egy olyan szabványra van szükség, amit a szabványügyi hivatal, az ISO fog megalkotni. Mivel az európai gyártók messze le voltak maradva amerikai társaikkal szemben, ezért idõvel meggátolhatatlan volt az amerikai gyártók által már elfogadott IP-n alapuló hálózat kiépítésének elkezdése. Eddig a kitérõ.

elôzô|| tartalom|| következô