elôzô|| tartalom|| következô

ARPA 1969


Az Egyesült Államok Hadügyminisztériuma által létrehozott hivatal viseli ezt a nevet, az évszám pedig azt jelenti, hogy ebben az évben állt össze az a négy csomópontból álló kísérleti hálózat, melyet a mai világhálózat õsének nevezünk. Ennek a hálózatnak az ARPANET nevet adták.
A hadsereg által a '60-as évek elején elindított kutatási tervezet alapján négy egyetem kísérletezett egy hálózat felállításával. A terv célja az volt, hogy egy olyan kommunikációs hálózat jöjjön létre, mely egy esetleges ellenséges támadásról gyorsan tud információt továbbítani, és a támadás következtében legfeljebb csak egyes részek sérülhessenek, de a hálózat többi része mûködõképes legyen. Ezért tervezték úgy a hálózat topológiáját, azaz felépítését, hogy igazi, mindent összefogó központja, ne legyen. Az egyes számítógépek kisebb központokban összefogva csatlakoznak más kisebb központokon keresztül elérhetõ számítógépekhez, és ezáltal (mint Puskás Tivadar elve szerint a telefontulajdonosok) minden hálózatba kötött géprõl elérhetõ egy másik, akkor is, ha az a Föld másik végén van.
1969-ben elindult a kísérleti üzem, a négy egyetem között, és ez azóta is mûködik, csak kinõtte magát... A Földön meglévõ hálózatok palettája igen színes, de az õket összekötõ hálózat neve sokaknak ismerõsen cseng. Ez az Internet.
Ma már százezrekben mérik az Internetre kötött gépek számát, és tízmilliókban az Internetet használók számát. A növekedés az idõ függvényében óriási, és a növekedésbõl adódóan sok gonddal kell megbirkózniuk a szakembereknek, mivel lassan fogytán a bekötendõ gépeknek adandó azonosító. Nem kis problémát jelent, amikor egy nagyvárosban a hatjegyû telefonszámokról át kell térni a hétjegyûre. Hasonló problémák merültek fel az Internet világában, de ezek megoldásán dolgoznak a szakemberek, így megnyugodhat az olvasó, hogy nem hiábavaló az Internettel foglalkozni :-) Egyre inkább elkerülhetetlen, és itt aztán valóban érvényes a "lemarad, ha kimarad" jelszó.
Van a fejlõdésnek hátránya is, hiszen az úgynevezett hõskornak lassan vége, amióta a pénz és a politika készítõi és forgatói saját gyarapodásukra szeretnék kihasználni az Internetet. Ez ellen lehet lázadni és lehet tenni is, mint ahogyan tett is az Internet világa, amikor az Egyesült Államok elnöke aláírta az "Illetlenségi" törvényt. Ez a törvény erõsen szabályozta volna a szólásszabadságot az Interneten, és ezt nem hagyhatta szó és tett nélkül az Internet közössége. Határozott fellépésük eredményeképpen a törvény nem lépett hatályba, de ki tudja mit hoz a holnap? Ezért fontos az összetartás minden olyan esetben, amikor olyanok akarnak dönteni, akik nem ismerik ennek a világnak a mûködését, vagy nagyon is jól ismerik, és alantas céljaikat nem tudnák másképpen véghezvinni, csak általuk alkotott szabályok bevezetésével! Sajnos egyre több a kísérlet szerte a világon.
Kétségtelenül voltak jó elképzelései is a törvénynek, de technikailag nem kivitelezhetõ a hálózat cenzúrázása. Léteznek egyébként olyan megoldások, melyekkel a szülõk szabályozhatják, hogy gyermekeik mit érhetnek el az Internetrõl! A megszorítások elsõ számú célpontja a szex és a horror tartalmú oldalak.
Természetesen akadnak olyan emberek a hálózaton, akikkel szemben a hatalomnak határozottan fel kell lépnie, de ez nem jelentheti azt, hogy jó ürügyet szolgáltassanak az általános ellenõrzésre, cenzúrázásra. Az Internet világa mindig kiközösítette a szélsõséges elemeket, hiszen a hálózaton megjelenõ hamis információkat rögtön megcáfolják a többiek, ezáltal vetve gátat a téveszmék terjedésének. Nincs tehát és nem is kell olyan hatalom, mely a mesterséges "tisztítást" végezné. Sokak szerint illúzió arról álmodni, hogy ez így is marad...
Térjünk rá arra a részre, amelyik a magyarországi helyzetet mutatja be a kezdetektõl napjainkig. Biztonsági öveket bekötni! Idõutazás következik!
Magyarországon a tudományos és kutató szféra használhatta elõször a hálózatot. Õk voltak az elsõ lelkes emberek, akik elkezdték a hálózat kiépítését, és még a mai napig is többnyire a lelkes emberek munkájáért tartozik köszönettel az Internetet használók honi tábora. Természetesen nem szabad megfeledkezni a mindenkori kormányok, alapítványok és egyéb társaságok anyagi áldozatairól sem.
Amióta betört erre a területre is az üzlet, azóta sokszor lehet olyat látni, ami az Internet létrejöttét megvalósító emberek álmaiban biztosan nem szerepelt. A pénz mellett megjelent a politika is, és a hozzá nem értés a hatalommal karöltve egy kis monopolhelyzetbõl adódó egyeduralkodással megfûszerezve sok kárt okozhat.
Tekintsünk vissza a teljesség igénye nélkül a tiszteletet és köszönetet érdemlõk munkájára, hiszen nem róluk zengenek a reklámok, mégis valahol nekik köszönhetünk sokmindent a mából!

elôzô|| tartalom|| következô