elôzô|| tartalom|| következô

Jó tudni!


A hálózatba kötött gépekben egy hálózati kártya található, és ennek a kártyának van egy a világon unikális 32 bites címe*. Sokszor mondjuk azt, hogy: "a gép címe", de ez úgy értendõ, hogy "a gépben levõ kártya címe". Ezek a címek a 0.0.0.0-255.255.255.255 tartományba** esõ számsorozatok lehetnek, és a következõ osztályokba sorolhatjuk õket:
A osztályú:
0hhhhhhh.sssssss.sssssss.sssssss
B osztályú:
10hhhhhh.hhhhhhhh.ssssssss.ssssssss
C osztályú:
110hhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh.ssssssss
Az elsõ két bit a típusazonosító, h a hálózati azonosító, az s pedig a számítógép azonosítója. Kis számolással látható, hogy a világon 27 darab A osztályú cím, 214 B osztályú cím, és 221 C osztályú cím van. A osztályú tartományba 224 gép, B osztályúba 216 gép, és C osztályúba 28 gép címezhetõ meg, azaz köthetõ be.
Ezeket a címtartományokat az amerikai NIC osztja ki, és tartja nyílván. Eleinte nagyobb tartományokat osztottak a kérvényezõknek, míg manapság az Internetre kötött gépek számának növekedése miatt kevés a rendelkezésre álló címek száma. Ez olyan gondokat okoz, hogy a szakemberek a címhossz növelésében látják a megoldást, amihez egy biztonságos algoritmust kell kidolgozni, hogy a már bekötött gépek átállítása a lehetõ legsimább legyen.
A gépek címe (az a bizonyos számsorozat) az egyértelmû azonosító, de a könnyebb kezelhetõség kedvéért egy-egy címhez beceneveket rendelnek. Példának okáért az ELTE egyik legismertebb gépének a Ludens-nek a címe: 157.181.2.1, míg a teljes beceneve: ludens.elte.hu. A címet hátulról feldolgozva látható, hogy a gép Magyarországon (hu) van, azon belül az Eötvös Loránd Egyetemen (elte). A Ludens felhasználóinak címe pedig úgy néz ki, hogy a felhasználói azonosító után jön a "kukac", majd a gép beceneve. Gipsz Jakab esetén lehet gipsz@ludens.elte.hu ( a gipsz@157.181.2.1 tkp. ugyanazt jelenti, de levélküldés esetén nem használható, mert az SMTP protocol, ami a levelek küldését meghatározó szabály, nem támogatja ezt a formát!)
Eleinte bõkezûbben osztották ki a címtartományokat, míg manapság a megnövekedett igények miatt igen kis tartományokat, vagy csak egy-egy címet lehet kérvényezni az ezt felügyelõ amerikai szervtõl. A címhiány miatt ma már vannak olyan gépek, melyek címvégzõdése egy-két számjegyben különbözik csak egymástól, de fizikailag a világ két távoli pontján vannak.


* A bit a számítástechnika alapegysége, és értéke szerint lehet 0 vagy 1. Ezért a 32 bit egy 0 vagy 1 számjegyekbõl álló sorozat, azaz kettes számrendszerbeli szám ** 8 bit alkot egy byte-ot. Egy bit esetén a lehetséges variációk: 0 vagy 1. Ez két eset (21). Két bit esetén már a 00, 01, 10, 11 lehetõségek állnak elõ, azaz 4 eset (22). A gondolatmenetet tovább folytatva 8 bit, azaz 1 byte esetén 28=256 esetünk van. Innen ered a példában számolt 0..255 tartomány.

elôzô|| tartalom|| következô