The climatic moment of political (=present) iconographic: grasping a historical process in a single image of mythic power, something like historical painting in its own time. Several systems of symbols seem to link up in this picture: one can observe the uniformed Man in phallic machinery and the initiating Woman standing for parliamentary democracy; the own known soldier who would do it to anyone and the hooker who would do it whith anybody; the powerless slave and the star who egsalts her admirer by her momentary presence. The star is in symbolic press incognito, appearing just like an ordinary person. A dove can be seen halfway between them: the metaphor of peace most familiar to all in modern period. (from the writer's archives)

A politikai (=jelen) ikonográfia csúcspillanata: egy történelmi folyamat egyetlen mitikus erejû képben való megragadása, valami ahhoz hasonló, ami egykor a történelmi festészet volt. Ezen a képen olyan szimbolumrendszerek találkozása figyelhetô meg, mint a fallikus gépezetbe bújt egyenruhás Férfi és a parlamenti demokráciát képviselô, kezdeményezô Nô; az ismeretlen katona, aki bárkit és a prosti, aki bárkivel; a tehetelen rabszolga és a világsztár, aki pillanatnyi jelenlétével tûnteti ki rajongóját. A sztrá egyébként jelképes sajtó - inkognitóban, kvázi egyszerû emberként. És kettejük között félúton a modern kor legközérthetôbb béke-metaforája, a galamb. (a szerzô archívumából)