A KIÁLLÍTOTT MÛBEN SZEREPLÔ HIBÁK TERMÉSZETE

Az itt látható ábra Zsuk docens gondolati szuggesszióval végzett egyik kísérlete. A bal oldali ágens által szuggesztrált rajz, a jobb oldali az amit a percipiens észlelt &eac ute;s reprodukált. Azért kapott itt helyet, mert jól szimbolizálja az erôfeszítéseket, és azok eredményét. Illteve mi az ami módunkban áll. A legjobb akarat és a leg nagyobb hûség esetén is az eltérés szándék és megvalósulás között olyan nagy, hogyha nem látnánk együtt a kettôt nem találnánk meg az &ou ml;sszefüggést közöttük. A megvalósulás csak elképzeléssel együtt értelmezhetô. Azért kapott helyet, mert a kiállított mûben ilyen a lehetséges hib& aacute;k természete.

THE NATURE OF MISTAKES IN THE EXHIBITED WORK

Here are two of assistant professor Zshuks experiments of mental suggestion. The drawing on the left is the one suggested by the agent, the one on the right is what the percipient registered and reproduced. The reason why they were given space her e because they symbolize efforts and their results well. Even with the best intentions, the difference between aim and realisation is so great that if we couldn't see the twoo side by side we wouldn't be able to find the connection between them. The real ization can only be interpreted together with the concept. Such too is the nature of possibel faults in the exhibited work.