mi az ami camp és mi az ami nem?

A félreértés, jelentészavar-csapda. Halálos figyelmetlenség, amit egy jel félreértelmezése idéz elô.

Ezt példázza annak a katonának a története, aki a piacon találkozik a Halállal, akinek fenyegetô mozdulatát véli felfedezni. Gyorsan a király palotájába siet, hogy elkérje tôle legjobb lovát, hogy az éj leple alatt elszökhessen a Halál elôl messze, nagyon messze, egészen Szamarkandig. Erre a király palotájába hívatja a Halált, hogy megfedje, amiért megrémítette egyik legjobb szolgáját. A Halál meglepôdve válaszol: „De hisz én nem akartam megijeszteni a katonát. Csupán egy önkéntelen mozdulatot tettem, mert meglepôdtem, hogy itt látom ezt a katonát, amikor holnap Szamarkandban kell vele találkoznom.”

Jean Baudrillard: A Halál Szamarkandban

Az 1993. I. szám, melynek alcíme Susan Sontag írása nyomán: Mi az, ami camp és mi az, ami nem, a csábítással, a játékossággal és a mássággal foglalkozik. A csábítás törté neteit, Susan Sontag színházról szóló esszéjét, Botho Strauss darabjának részletét és az eddig még magyarul kiadatlan Heidegger-interjút Kurdy Fehér János versének több nyelvû fordítása fûzi játékos egységbe..

tartalom