ELTE ITK

Szuperszámítógép
Központ

Egyenlőre az NIIF szuperszámítógép szabályzatát alkalmazzuk itt is, míg az együttműködés feltételeit kialakítjuk, avagy kialakítjuk saját szabályzatunkat.

Felhasználói Szabályzat

Az alábbi dokumentum által rögzített szabályok az ITK (ELTE Információtechnológiai Központ) Szuperszámítógép Központ összes felhasználója számára kötelezően betartandók. A szabályok megszegését az ITK szankcionálja. Noha a szabályok számos tiltást is tartalmaznak, ezek célja természetesen nem a munka megnehezítése vagy kényelmetlenné tétele. Az üzemeltetők szándéka az, hogy ezt a nagy értékű erőforrást minél biztonságosabban és minél hatékonyabban, minél több felhasználó használhassa. Ezért van szükség az olykor szigorú rendszabályok maradéktalan betartására, melyek egyben a felhasználók érdekeit is szolgálják.

 1. A témaszám
  1. A témaszámok egyediek, személyre szólóak, át nem ruházhatók, kölcsön nem adhatók még ideiglenesen sem.
  2. A témaszám tulajdonosa a témaszámot kizárólag az igényléskor bejelentett projekthez és feladatokhoz használhatja.
  3. A témaszám átvételével a felhasználó deklarálja, hogy megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tartja a szuperszámítógép Felhasználói Szabályzatát.

 2. Biztonság
  1. A témaszámhoz kötelező önállóan választott, nehezen megfejthető jelszót felvenni. Az első bejelentkezés alkalmával a témaszám átvételekor kapott (ideiglenes) jelszót le kell cserélni.
  2. Minden körülmények között törekedni kell a rendszer és adatainak maximális biztonságára.
  3. A rendszerben észlelt bármilyen biztonsági probléma, hiba vagy a témaszám illegális használatára, a rendszerbe való betörésre utaló jelek esetén haladéktalanul értesíteni kell az ITK Irodát.
  4. A felhasználó számítógépe és a szuperszámítógép között kizárólag biztonságos (titkosított adatátvitelt használó) protokollok segítségével szabad kapcsolatot teremteni. Mind az alfanumerikus illetve a grafikus felületek továbbításához, a file transzferhez az ssh (secure shell) csomagot kell használni.
  5. Tilos a szuperszámítógépet elektronikus levelezésre, Web böngészésre használni, valamint tilos rajta hálózati szolgáltatásokat üzemeltetni.
  6. A standard, telepített alkalmazásokon kívül csak az ITK külön engedélyével futtathatók olyan szoftverek amelyek önálló hálózati kommunikációt végeznek.
 3. A szuperszámítógép használata
  1. A szuperszámítógépet csak érvényes témaszám birtokában, a témaszám igénylésekor megjelölt feladatokra lehet használni a kapott kvóták keretein belül.
  2. A szuperszámítógép erőforrásait takarékosan kell használni, kerülve a szükségesnél több kapacitás használatát.
  3. Tilos az erőforrásokat a kapott kvóták keretein túl igénybe venni, vagy ezt megkísérelni.
  4. Tilos az operációs rendszer védelmi rendszerének a feltörését megkísérelni.
  5. Tilos a szuperszámítógépre nem jogtiszta szoftvereket telepíteni.
  6. Tilos a szuperszámítógépet bármilyen törvénybe ütköző cselekedetre használni.
  7. Tilos a szuperszámítógéppel olyan tevékenységet folytatni, amely ellentétes a HUNGARNET, illetve az ELTE hálózat használatának szabályzatával.
  8. A felhasználó a Felhasználói Szabályzat rendelkezéseinek betartásán túlmenően mindenkor köteles elfogadni és követni a szuperszámítógépet üzemeltető személyzet esetleges utasításait.
  9. A felhasználó kizárólagosan felelôs a témaszámán folytatott mindennemű tevékenységért és a rendelkezésére bocsátott erôforrásokért erkölcsi, anyagi és jogi értelemben egyaránt.
 4. Az üzemeltető jogai
  1. A szuperszámítógép felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználás tényére, a projektre és annak eredményeire az ITK és a Compaq nyilvánosan is hivatkozhat.
  2. Az üzemeltetőnek jogában áll a rendszer karbantartása illetve hibaelhárítás során a felhasználó katalógusaiba és file-jaiba betekinteni, noha azok tartalmát harmadik féllel nem közölheti (kivéve, ha a Felhasználói Szabályzat megsértésének alapos gyanúja merül fel a felhasználóval szemben).
  3. Az ITK-nak jogában áll a felhasználót szankcionálni abban az esetben ha alapos gyanú merül fel arra vonatkozólag, hogy a felhasználó a Felhasználói Szabályzat rendelkezéseit megsértette. A szankcionálás állhat a hozzáférés korlátozásából vagy felfüggesztéséből, de súlyosabb esetben jogi felelősségre vonás is kezdeményezhető.
 5. Hivatkozási és beszámolási kötelezettség
  1. A szuperszámítógép alkalmazásával elért tudományos eredmények, tapasztalatok hazai és nemzetközi publikációiban meg kell említeni az ELTE infrastruktúra alkalmazásának tényét.
  2. A szuperszámítógépet felhasználó projektek státuszáról, előrehaladásáról, elért eredményeiről havonta legalább egyszer, (illetve a projekt befejeződésekor, a témaszám megszűnésekor, vagy az ITK külön kérésére bármikor) rövid írásos összegzést kell küldeni az ITK-nak melyben többek között meg kell adni a projekttel kapcsolatban megjelent publikációk jegyzékét és elérhetőségét is.

ELTE ITK szabályzatával harmonizálta:
Frohner Ákos 2001-05-16.

Copyright © NIIF 2001

Észrevételeit a hpc-support@elte.hu címen várjuk.
Utolsó módosítás időpontja: 2001-05-25 15:34:38